Atbildes vēstule


Uz .......... vēstuli ..........

        Paziņojam, ka kafejnīcas remontu nevarēsim veikt š.g. pirmajā pusgadā. Jūsu pieprasītā
apjoma darbus varam izpildīt  septembrī,  oktobrī.   Ja šis darba termiņš  Jūs apmierina, tad
ierosinām noslēgt līgumu līdz š.g. 1. jūnijam.

Remontu celtniecības
uzņēmuma priekšnieks                                                                                                         K.Zariņš

Vizulis 312151
Bērza 20.03.96.  2