ATBILDES VĒSTULE


       B. Skujeniece 26. janvāri atbildēja J. Sudrabkalnam, ka viņai tā izjūtas
saprotamas: "Es to zinu, jo esmu to sajutusi - citreiz pati. Bet - es to arī
zinu: nekas nava tik ļoti mocoši, kā sasniegt savu ilgu - sapņu mērķi! Es
negribētu Jums tik ļoti pāri darīt. Es sajūtu sevi daudz niecīgāku, jo zinu savu
vērtību. Bet visu sakot: es sapņoju par Jums un Jūsu mīlu. Jo Jūs sajūtat tik
spēji un tik noskaidroti, ka tā ir ļoti liela laime - zināt sevi tādā mīlas gaismā!
Un to visu es Jums saku, lai Jūs nedomātu, ka es to nesaprotu. Es negribētu,
maiņu jūtot, mīlēt citu. Es - negribētu - just atkal - sāpes un ilgas un
atkal un atkal mocīt sevi ar žēlabām un mīlas priekiem. Bet to es saku.: mīlu
tomēr. Nevis tā kā Jūs. Bet - garīgi, aiz draudzības, aiz saprašanas. [..] Es
gribu būt saprātīga: es gribu mīlēt bezprātību - ierobežojot. Un to saku
taisnībā un mierā: Jūs mīlu. Bet nevis kā vīrieti, kā varu, kas mani saista un
sastāda manas mokas, kuras garīgi mani posta un piesien pie īstenības, pie
zemes. Es mīlu Jūs kā manu tālo draugu, kuram es spētu lielus, skaistus, garī-
gus svētkus sagādāt, ja mēs satiktos bez - mūsu ikdienas. Jau sen es zinu
Jūsu slēptās domas par mani. Un Jūsu klusos mīlas skatus un Jūsu skumju
iemeslu. Bet Jūs to neteicāt nekad. Aiz bailēm, ka sveši to lai nezinātu. Aiz
bailēm no manis - laimi nolādot, kuru citi bija guvuši - nebīstoties. Es ilgo-
jos pēc Jūsu mīlas. Jo Jūsu mīla ir svēta, es to jūtu. Un es zinu: Jūs esat tas,
kas zin patiesu mīlu. - Kā _es viņu zinu visu mūžu - pret tāliem cilvēkiem,
kurus nesasniegt. Es negribētu, ka Jūs mani sasniegtu. Es gribētu būt Jūsu
tālā un brīvā - Mīla, kas sniedz baudu, bet kas moka, jo mīla, kas nemoka, ir
tikai rotaļa, kurai trūkst dziļākas nozīmes. Es zinu to. Jūs mani nesasniegsiet
nekad! Es to tā gribu. Bet mans vienīgais lūgums ir: lai Jūsu mīla pret mani-
Jūs uzturētu skaidru. Lai lielus darbus Jūs veiktu - caur šo mīlu. Un caur manu
gribu - būt Jums draugs, kurš saprot un - mīl, kā īsts un svētījošs uz darbu
mudinošs draugs. Mīļotais un svētītais garīgais mīļais-" (FB, B. Skujenieces
fonds, 36, 1)