Darījumu vēstules iekārtojums


Struktūrvienības nosaukums
      datums   Nr.   indekss
Uz datums   Nr.   indekss (vēstule uz kuru atbild)

[ Teksta virsraksts ]


Parakstītāja amats                             (paraksts)                                                 (paraksta atšifrējums)
                             (zīmogs)

Izpildītāja uzvārds, tālrunis

Mašīnrakstītājas uzvārds, datums, eksemplāru skaits