Lūgums pēc finansējuma - pirmā vēstule.


Pirmā vēstule parasti nav garāka par piecām lappusēm, un to sūta finansētājiem
pirms formāla pieprasījuma iesniegšanas (izņēmums, protams, ir tie finansētāji,
kas jau no paša sākuma lūdz iesniegt gatavus pieprasījumus). Pirmā vēstule
finansētājiem piedāvā iespēju ātri vien uzzināt, vai jūsu projekts viņus varētu
interesēt. Ja jūsu vēstule radīs ieinteresētību, finansētājs lūgs iesniegt formālu
pieprasījumu. Pirmajā vēstulē jūs pastāstīsiet par projekta mērķiem, rezultātu
izvērtēšanas metodiku un budžetu, kā arī par citiem avotiem, no kuriem jūs esat
guvuši līdzekļus šī projekta izpildei. Vēstulē ir jābūt arī paskaidrojumam par to,
kāpēc tieši jūsu organizācija ir spējīga veikt attiecīgo projektu. Vēstules pirmajā
rindkopā (to reizēm sauc par abstraktu) ir nepieciešams rezumēt visu par jūsu
projektu, tai skaitā arī jums vēlamo naudas summu. Lūk, pirmās rindkopas piemērs:

"Slovēņu Izglītības institūta vārdā tā direktore, Sonja Drvvvvic, lūdz Ļoti Bagāto
Fondu sniegt atbalstu 40 000 ASV dolāru apmērā, lai institūts varētu īstenot projektu
"Pilsētu mēru izglītošana ". Līdzekļi būs nepieciešami no 1995. g. 1. maija līdz 1995. g.
1. decembrim. Kopējās programmas izmaksas ir 80 000 ASV dolāru. Pusi no līdzekļiem
institūts saņems no Slovēnijas Bagāto Cilvēku fonda. Institūts jau ir veicis sešu mēnešu
pētniecības projektu, tai skaitā arī Slovēnijas pilsētu mēru aptauju, un šie pasākumi
notiek mūsu organizācijas trešajā darbības gadā."

Pēdējais teikums ir ļoti svarīgs. Finansētājs padomās: "Šie ļaudis ir veikuši sešu mēnešu
pētījumu un pat ir aptaujājuši savas valsts pilsētas mērus! Acīmredzot viņi ir labi
sagatavojušies un spējīgi!"

Šajā rindkopā ir visa informācija, kādu vien varētu vēlēties gūt par attiecīgo projektu.
Ja es esmu finansētājs, kas lasa projektu organizētāju pirmās vēstules, bet man ir laiks
tikai uzmest acis katras vēstules pirmajai lappusei, tad šāda veida rindkopa piesaistīs
manu uzmanību, un es to atcerēšos. Ļoti ticams, ka tādā gadījumā vēstule nenonāks "nē"
grupā. Pirmajai vēstulei būtu jābūt līdzīgai jūsu formālajam pieprasījumam, vienīgi vēstule
ir vienkārša teksta formā, tajā nav iekļautas tabulas un cita veida grafiskās ilustrācijas.
Pirmajā vēstulē (atcerieties, tā varētu būt apmēram piecas lappuses gara) kā minimums
būtu jāiekļauj šādi elementi:

Rezumējoša rindkopa, kurā ir pateikti pēdējie vārdi par projektu, kā arī pateicība par
jums veltīto finansētāja uzmanību un jūsu iestādes koordinātes.

Kad esat nosūtijuši pirmo vēstuli, dodiet finansētājam pietiekami laika uz to reaģēt. Trīs
vai četras nedēļas pēc vēstules nosūtīšanas varat finansētājam piezvanīt, lai pārliecinātos,
ka vēstule ir saņemta. Tad varēsiet arī pajautāt, vai fnansētājam nav vajadzīga kāda papildus
informācija par jums un jūsu projektu. Saprotiet, ka atbilde no finansētāja, sevišķi no
finansētāja ārzemēs, piemēram, Lielbritānijā vai ASV, parasti nenāks ātrāk kā pēc sešām
līdz astoņām nedēļām. Ir tādi fnansētāji, kuru valdes vai padomes projektu vēstules
izskata tikai četras reizes gadā. Iespējams, ka jūsu vēstulei nāksies ļoti ilgi gulēt kāda
rakstāmgalda atvilktnē, pirms kāds tai pievērsīs nopietnu uzmanību. Pirms jūs nosūtāt
savu vēstuli, piezvaniet attiecīgajam fnansētājam un pajautājiet, kad varētu būt gaidāmi
rezultāti. Un ko jūs darīsiet, gaidot atbildi no pirmā finansētāja? Protams, turpināsiet
pētīšanas un plānošanas darbus, lai labāk gādātu par savām ilgtermiņa interesēm.
Nākamajam pieprasījumam būtu jābūt labākam par iepriekšējo!