A.Grigulis "Labvakar, Kamila!"


Septiņpadsmitā vēstule
(Par literārām vēstulēm un Tāravas Anniņu)

Šīs vēstules pamatkodolam vajadzēja būt par Tāravas Anniņu, bet Tu, Kamila, uzdevi
divus jautājumus.

Pirmais jautājums ir par literārām vēstulēm  vispār. Vakar pie Tevis esot bijusi ciemos
nākamā dramaturģe Marianna. (Pirmās lugas personu saraksts jau esot sastādīts.) Viņa,
uzzinājusi par mūsu sarakstīšanos iesaukusies: "Cik interesanti! Cik vienreizēji! Tas
taču vēl nekad nav bijis!"

Par to, kas interesants, nerunāsim - vienam  patīk māte, otram meita utt. Bet vienreizēji
tas nu nemaz nav. Latvieši ir nadzīgi un ātri uztver, kas labs meklējams citās tautās.

Latviešu epistulārās literatūras kritikas pirmais  dokuments ir parādījies turpat pirms
simt gadiem. 1884. gadā "Rota" un "Tēvijā" Vaidelaitis (citur - Vaidelotis) publicējis
savas "Literāriskas vēstules". Ideja ņemta no G. Lesinga "L i t e r a t u r b r i e f e".
(Tu droši vien iesauksies: atkal Lesings! Bet Lesings ir tā pirmā autoritāte, kura virza
latviešu literatūru uz reālismu. Brandess un Tēns nāk stipri vēlāk. Un krievu
revolucionārie demokrāti - daudz vēlāk.)

Vaideloša "Literāriskām vēstulēm" seko  "Austrumā" ievietotās Apsīšu Jēkaba
"Vēstules iz Tēvijas", no kurām dažas arī veltītas literatūras jautājumiem. Kā redzi,
Kamila, šis žanrs nebūt nav jauns.

Tiesa, Vaideloša vēstules ir primitīvas un pat  izpelnījušās pārmetumus (Laubes
Indriķis). Vai Tu, Kamila, domā, ka ar mūsu vēstulēm būs citādi, ja tās kādreiz
publicēsim?

Tagad, kad esam noskaidrojuši, ka nekādu Ameriku neesam atklājuši, atbildēšu
uz Tavu otro jautājumu par pseidonīmiem.

Vaidelaitis mūsu dienās skan diezgan briesmīgi. Bet, ja cilvēkam būtu tāds uzvārds,
jāpacieš un jānēsā, kāds ir. Bet Vaidelaitis ir tautiska skurbuma laikos pieņemts
pseidonīms. Viņa īstais vārds ir simpātisks un patīkams - Straumes Jānis. Vai bija
vērts to nopulgot? Laikmets! Estētiskā atmosfēra! Vēlāk sapro tams, viņš atgriežas
pie sava īstā vārda.

Straumes Jānis 1861-1929 ir komponists,  dzejnieks, publicists, daudzu dažādu
krājumu sastādītājs, enerģisks līdz pat mūža beigām. Savā laikā sastādījis un
izdevis tik retu izdevumu kā Mūzikas kalendāru 1890. gadam.

Literāro pseidonīmu problēma ir sarežģīta.  Par šo jautājumu sarakstītas veselas
grāmatas. Sastādītas daudzsējumu pseidonīmu vārdnīcas. Arī latviešu bibliogrāfi
ir pūlējušies, lai atšifrētu literāros pseidonīmus. Daudz ir izdevies, un tomēr vēl
joprojām ir neatšifrēti pseidonīmi un iniciāļi un daudz kas paliks neatšifrēts uz
visiem laikiem. Jo tālāk rit gadi, jo samazinās attiecīgu personu laikabiedru liecības,
jo mazāk cerību uz pozitīviem rezultātiem.

Savā lielajā darba enerģijā Vaidelotis 1888.  gadā kā veltījumu III Vispārējiem
dziesmusvētkiem sastādījis un izdevis vienu no pirmajām latviešu dzejas antoloģijām
"Dzejas rotas".

Šai antoloģijai ir tā nozīme, ka te uzņemti  daži autori, kuri vēlāk pilnīgi nozuduši
no mūsu dzejas vēstures.

Bet tas ir cits jautājums. Gribu turpināt sarunu  par pseidonīmiem. Lūk, šajā antoloģijā
ar vairākiem dzejoļiem piedalās dzejnieks Līķis.

Dzejoļi tik briesmīgi pesimistiski nemaz nav,  lai varētu pieņemt pseidonīmā Līķa vārdu.
Savā laikā šis jautājums man nedeva miera, līdz to palīdzēja atrisināt Kārlis Egle. Lieta
tā, ka šis vārds nav vis veidots no miroņa apzīmējumaar stiepto "ī", bet gan no īpašības
vārda "līkais" - "Līķis" ar lauzto "ī". Tā kā vārdam nav priekšvārda, nedz pirmā iniciāļa,
tad secinām, ka pseidonīms darināts pēc vietas vārda, domājams mājas vārda. (Iespējamais
autora vārds - Sakss.)

Tai pašā laikā periodikā un vēlāk uz noplēšamā  kalendāra lapiņām iespiesti daži dzejoļi
ar Griguļa vārdu. Tu un daudzi citi man jautājuši, kāds man sakars ar 19. gs. dzejnieku.
(Formas ziņā Griguļa dzejoļi daudz gatavāki par Līķa dzejoļiem.)

Pēteris Ērmanis liecina, ka ar pseidonīmu  Grigulis parakstījies agri mirušais dzejnieks
Jānis Lāva. Spriežot pēc tā, ka arī šim pseidonīmam trūkst pirmā iniciāļa, tas atvasināts
no māju vārda.

Par Raiņa un Aspazijas pseidonīmiem viss  zināms.

Sevišķi nadzīgs pseidonīmu izveidošanā bijis  Rūdolfs Blaumanis. Skaitliski viņam to
arī laikam būs visvairāk.

Ir satīriskais pielikums "Purva Mala", tūliņ  rodas - Grāvracis, iznāk pielikums
"Skaidiena", tūliņ parādās - Puliers.

Pēc Rūdolfa Blaumaņa nāves "Skaidienu"  vada E. Vulfs, un, lai apliecinātu savu cieņu
iepriekšējam "Skaidienas" rediģētājam un uzsvērtu, ka sekos viņa pēdās, Vulfs pieņem
pseidonīmu Puliera Padēls. Drusku pārdroši, ja ņem vērā, ka īsi pirms R. Blaumaņa nāves
E. Vulfs ne visai sajūsmināti izteicies par Pulieru.

Aspazija ar savu pseidonīmu svieda protestu  sejā mietpilsonībai, bet Konrāds Bulāns
ar savu Falliju nodemonstrēja ciniķi.

Par pseidonīmu dažkārt var noderēt iecienīta  rakstnieka vai kāda literāra varoņa vārds.

Pavisam dīvainā kārtā pseidonīmu izvēlējās  latviešu padomju rakstnieks Jānis Cīrulis,
"palienējot" savu pseidonīmu Alberts Bels no vācu rakstnieka Heinriha Bella, kaut
pēdējais nevar  lepoties ar sevišķi izciliem panākumiem pasaules rakstniecībā. Kad
Albertam Belam uz to aizrādīts, viņš esot izteicies: "Redzēsim, kurš kuru."

Šodien latviešu lasītājs vairāk pazīst Albertu  Belu nekā Heinrihu Bellu.

Daudzos gadījumos rakstnieki savus pseidonīmus  pārvērš par juridiskiem vārdiem.

Tā darīja Bels, tā darīja Jānis Sudrabkalns,  kurš, kā pats stāstīja, savu pseidonīmu
ieguvis tā: "Gāju pa Lāčplēša ielu, ieraudzīju izkārtni - zelta zābaku ar kurpniekmeistara
uzvārdu Sudrabkalns, iepatikās, pieņēmu."

Aleksandrs Čaks savu pseidonīmu darināja,  īsinot uzvārdu Čadarainis.

Kad vidusskolas rakstitā žurnālīti "Rīts" sāku  ierakstīt savus pirmos dzejoļus, parakstījos
ar pseidonīmu Ornulfs Airiss. Izklausās jau briesmīgi ārzemnieciski, taču atšifrējas ļoti
vienkārši. Ornulfs nāk no Ibsena "Ziemeļu varoņiem", bet Airiss no parasta laivas aira.

Franču baronese Aurora Didevāna 1831. gadā  aizbēga no vīra, ieradās Parīzē, ģērbusies
vīriešu drēbēs, aktīvi piedalījās Parīzes bohēmā. Drīz vien parādījās literāri sacerējumi
ar Žorža Sanda vārdu. Ar šo pseidonīmu parakstījās baronese Aurora Didevāna. Vīrus un
mīļākos viņa mainīja bieži, bet "rakstnieka" Žorža Sanda vārds palika literatūrā pastāvīgi
un uz visiem laikiem. (Mēs gan parasti feminizējam šo pseidonīmu, un mums bieži nav
Žoržs Sands, bet gan Žorža Sanda(!).)

Ja tas nav pats pirmais gadījums, tad vismaz  viens no pirmajiem, kad sieviete kā savu
rakstnieces pseidonīmu izvēlas vīrieša vārdu.

Daudz biežāk rakstnieki vīrieši pseidonīmiem  izvēlas  sieviešu vārdus - gan nopietnā,
gan humora nozarē.

Latviešu literātu un aktieru sabiedrībā daudz  komisma radīja Ziemciešu Marija ar
bārdu -  Mārtiņš Zīraks.

Visniknāko dokumentu "Latviešu literatūras  soģiem un nievātājiem", kas apkaro
J. Jansona-Brauna "Domas par jaunlaiku literatūru", parakstīja ar Brunhildes vārdu
Brunhilde ilgus gadus maskējās, un tika radītas dažādas hipotēzes par īsto vārdu,
līdz beidzot noskaidrots, ka Brunhilde ir kādreizējais jurists Jānis Kreicbergs.

Un beidzot, Kamila, esam nonākuši pie šīs vēstules   galvenā jautājuma - par Tāravas
Anniņu.

Ka Tāravas Anniņa ir Andrejs Upīts, to zina  visi un zina, ka ar šo pseidonīmu Andrejs
Upīts jau priekš Pirmā pasaules kara sāka parakstīt īsus humoristiskus un satīriskus
sacerējumus gan prozā, gan dzejā.

Nenoskaidrots ir tikai viens jautājums. No  kurienes radās iegansts šādam pseidonīmam,
un no kurienes radies pats pseidonīms? Vairākas reizes es ierunājos par šo jautājumu ar
Andreju Upīti, bet vienmēr saruna kaut kā novirzījās sāņus.

Visi zina, ka Andrejam Upītim bija fenomenāla  atmiņa. Viņš varēja pateikt, cik maksāja
pūrs auzu pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados un tamlīdzīgas lietas.

Un tomēr Tāravas Anniņa viņu pašu apmānīja  un viņš savukūrt daudzus citus.

1923. gadā sakarā ar rakstnieka divdesmit  pieciem darba gadiem iznāk viņa paša
sastādīts rakstu kopojums "Rīta cēliens". Tajā starp citu ievietota ari viņa darbu
bibliogrāfija pa žanriem. Šajā bibliogrāfijā teikts, ka viņš Tāravas Anniņas pseidonīmu
izmantojis "Mazo cilvēku vēstulēs" 1902. g. "Pēterburgas Avīzēs".

Taču šeit Tautas rakstnieks alojas. 1902. g.  "Pēterburgas Avīzēs" velti meklēt Tāravas
Anniņas vārdu. Tur publicētas astoņas vēstules ar  šādiem parakstiem: "anna ābelīte",
"Miķelis Riekstiņš raksta Emīlijai Liepiņai", "Bertas Vācelītes jaunkundze", ceturtā
vēstule nav par sieviešu darīšanām, un to raksta "barons fon Bek mežsargam Jorģe
Olente", tālāk seko "Augusts Birzais", tad "Laukmales Puķīte", septīto vēstuli raksta
"Emma - sirdsdraudzenei Zelmai Pazara kundzei", bet pēdējo - astoto vēstuli "Teodor
Katliņ - Rozaliņai".

Un tas viss. Tāravas Anniņas nav. 

Šis pseidonīms nāk manāmi vēlāk "Dzimtenes Vēstnesi".

Bet no kurienes Andrejs Upīts aizgūst šo pseidonīmu?  Pamats, bez šaubām, tas, ka
viņš raksta satīriskus sacerējumus no sieviešu viedokļa, kā to redzam "Pēterburgas
Avīzēs".

Tāravas Anniņa skan tīri latviski. Tomēr  aizguvums, šķiet, nāk no vācu literatūras.

Braucienā pa Rietumvāciju sastapos ar vācu  tautasdziesmiņu "A n n c h e n  v o n
T h a r a u". Nevar būt, ka kaut kur ir vēl cita Tāravas Anniņa!

Kamila, domāju, ka Tev kā Andreja Upīša  cienītājai būs interesanti izlasīt visu šīs
dziesmiņas tekstu:

Anniņa no Tāravas ir tā, kura man patīk,
viņa ir mana dzīve, mana manta un mana nauda.  
Anniņa no Tāravas ir atkal savu sirdi
uz mani vērsusi mīlestībā un sāpēs.
Anniņa no Tāravas, mana bagātība, mana manta,
tu mana dvēsele, mana miesa un manas asinis.

Lai arī kādus vētras pūstu,
mēs stāvēsim viens otram blakus.
Slimībai, vajāšanai, bēdām un ciešanām
jābūt mūsu mīlestības stiprinātājiem.
Anniņa no Tāravas, mana bagātība, mana manta,
tu mana dvēsele, mana miesa un manas asinis.

Ja reiz tu tiktu no manis šķirta,
dzīvotu tur, kur saule neiespīd:
es gribu tev sekot caur mežiem un jūrām,
restēm un cietumu, un ienaidnieku pulkiem.
Anniņa no Tāravas, mana gaisma, mana saule,
mana dzīve savijas kopā ar tevi.