UZRUNA, ADRESĀTS


Augsti godātais                                                     Juri Bērziņa kungs!
Augsti godājamais                                                J.Bērziņa kungs!
A. god.                                                                    Juri Bērziņa kgs!
Godātais                                                                 J.Bērziņa kgs!
Godājamais                                                            Juri Bērziņ!
God.                                                                         J.Bērziņ!

Ļoti cienītā                                                            Aina Liepas kundze!
Ļoti cienījamā                                                       A.Liepas kundze!
Ļ. cien.                                                                    Aina Liepas kdze!
Cienītā                                                                    A.Liepas kdze!
Cienījamā                                                               Aina Liepa!
Cien.                                                                        A.Liepa!

Ļoti cienītā Aina Liepas kundze!
Cien. Aina Liepa!
A.Liepas kdze!
 

Vārdus Ļ. cien. drīkst attiecināt arī uz vīriešu kārtas personu, turpretim A. god.
parasti nelieto, uzrunājot sievietes.

Uz aploksnes personas vārds, kam adresēta vēstule, rakstāma datīvā:

Iestādei (organizācijai) adresētā dokumentā iestādes (organizācijas) un tās
struktūrdaļas nosaukums rakstāms ģenitīvā, amatpersonas norāde - datīvā:

Konkrētai amatpersonai dokumentu adresē tajos gadījumos, ja ir zināms, ka
tieši šī persona iepazīsies ar sūtijumu.

Ja dokumentu sūta daudzām vienveida iestādēm (organizācijām), adresātu var
norādīt vispārināti:

Adresāts norādāms darījumraksta pirmās lapas augšējā labajā pusē virs teksta.