LĪDZSKAŅI jeb KONSONANTI

Līdzskaņus, tāpat kā patskaņus, klasificē, ievērojot skaņu fizioloģisko raksturojumu. Latviešu valodas līdzskaņi fonemātiski pretstatāmi pēc trim galvenajām pazīmēm: 1) pēc aktīvā runas orgāna, 2) pēc artikulācijas veida, 3) pēc balss saišu darbības.

Pēc aktīvā runas orgāna latviešu valodā izšķir lūpeņus un mēleņus (priekšējos, vidējos un pakaļējos).

Pēc artikulācijas veida latviešu valodā pretstatāmi slēdzeņi un spraudzeņi.

Pēc balss saišu darbības (balsīguma ziņā) visi troksneņi, izņemot [x], sastopami balsīga un nebalsīga līdzskaņa veidā. Skaneņi visi ir balsīgi.

Latviešu literārās valodas līdzskaņu klasifikācijas tabula