bet

ceļš

cilvēks

cits

darbs

darīt

daudz

diena

divi

dot

domāt

dzert

dziedāt

dzīve

dzīvot

es

ēst

gads

gadījums

gribēt

iegūt

iela

iet

ir

ja

jauns

jautājums

jūs

ka

kad

kas

katrs

kur

kurš

kāds

kļūt

labs

laiks

liels

ļoti

mans

mazs

mēs

no

notikt

pa

par

pats

pēc

pie

redzēt

reize

roka

sākt

savs

šis

taču

tad

tāds

tagad

tāpēc

tas

tikai

tikt

tomēr

tu

ūdens

un

uz

vai

vairāk

vārds

varēt

viens

viss

viņš

zeme

zināt