APKĀRT

    iet ar līkumu apkārt 

    give a wide berth