APSTĀKĻI

  apsvērt visus apstākļus 

  count the cost 

  atkarībā no apstākļiem 

  as the case may (might) be 

  izmantot apstākļus 

  play one's cards well 

  jebkuros apstākļos 

  rain or shine 

  labi materiālie apstākļi 

  easy circumstances 

  pašreizējos apstākļos 

  as the case stands 

  spaidīgi materiālie apstākļi 

  reduced circumstances; straitened
  circumstances