ATSTĀT

  atstāt iespaidu 

  cut a conspicuons (good) figure

  atstāt labu iespaidu 

  cut a fine figure

  atstāt kāda uzraudzībā (aizgādībā) 

  leave to the care of somebody 

  atstāt nožēlojamu iespaidu 

  cut a poor figure