ATTIECĪBAS

    labās (draudzīgās) attiecībās 

    on good (friendly) terms 

    sliktās attiecībās 

    on bad terms