AUSS

  liec to aiz auss 

  put that in your pipe and smoke it 

  likties uz auss 

  hit the pillow; hit the sack; hit the hay 

  līdz ausīm (neprātīgi) iemīlējies kādā 

  gone on somebody 

  līdz ausīm 

  up to the ears; up to the eyes 

  man (tev) džinkst ausīs 

  my (your) ears are singing 

  nākt kādam ausīs 

  fall upon somebody's ear 

  vēl slapjš aiz ausīm 

  wet behind the ears 

  viņam pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā 

  he has a head like a sieve 

  viņš ir iemīlējies līdz ausīm 

  be hard over ears in love