BŪT

  būt (atrasties) labākā stāvoklī
  par kādu 

  have the advantage of somebody 

  būt apjukušam 

  be all adrift 

  būt formā 

  be at one's best 

  būt izsistam no sliedēm 

  be all adrift 

  būt nepilngadīgam 

  be under age 

  būt pilngadīgam 

  be of age 

  lai būtu kā būdams 

  blow high, blow low