CEĻŠ

  ar pūlēm lauzt sev ceļu 

  work one's way 

  būt uz nepareiza ceļa 

  be on the wrong tack 

  būt uz pareiza ceļa 

  be on the right tack 

  ceļi un līdzekļi 

  ways and means 

  dot ceļu 

  make way 

  doties ceļā 

  take the road 

  gadīties kāda ceļā 

  come in somebody's way 

  gluds ceļš 

  plain sailing 

  iet grūtu ceļu 

  have the wind in one's face 

  iet ierasto ceļu 

  move in a groove 

  iet jaunus ceļus 

  blaze the way 

  iet savu ceļu 

  go one's own way 

  iezīmēt ceļu mežā, iecērtot
  zīmes kokos 

  blaze the trail 

  īsākais ceļš 

  a short cut 

  izlauzt sev ceļu dzivē 

  make one's way 

  krāpšanas (viltus) ceļā 

  on (under) false pretences 

  lauzt (cirst) ceļu; 

  break new ground 

  lauzt jaunus ceļus 

  blaze the path 

  mest sprunguļus ceļā 

  throw sand in the wheels 

  nelokāmi iet savu ceļu 

  steer a steady course 

  nogājis (noklīdis) no ceļa 

  off the track 

  nogājis no ceļa 

  off the rails 

  noiet nost kādam no ceļa 

  get out of somebody's way 

  noklīst no ceļa 

  lose the scent 

  pašplūsmas ceļā 

  of its own accord 

  parādīt ceļu 

  put right 

  pats vieglākais ceļš uz ko 

  royal road to something 

  sānis no iestaigātā ceļa 

  off the beaten track 

  staigāt taisnus ceļus 

  tread the straight and narrow path 

  stāvēt ceļā 

  get in the way (of) 

  tikt laukā no strupceļa 

  break a deadlock 

  uz pareiza ceļa 

  on the right track