CIEŅA

  aiz cieņas pret 

  in deference to 

  apliecināt [savu] cieņu 

  pay one's compliments 

  apliecināt kādam savu cieņu 

  do obeisance to somebody; pay one's
  respects to somebody 

  ar cieņu (vēstules nobeigumā) 

  yours respectfully 

  cienīt un godāt 

  hold in esteem; hold in estimation 

  izturēties ar lielu pašcieņu 

  stand on one's dignity 

  par spīti savai cieņai pret 

  with all due deference to