CILVĒKS

  apnicīgs (uzbāzīgs) cilvēks 

  pain in the neck 

  atpalicis cilvēks 

  back number 

  būt nekam nederīgam cilvēkam 

  have no guts 

  cilvēks, kas paša spēkiem ticis uz augšu

  self-made man 

  cilvēks, kas tur vārdu 

  man of his word 

  cilvēks, kuru novēro 

  marked man 

  četru cilvēku sabiedrība 

  square party 

  nepiemērots cilvēks (kādam darbam) 

  round peg in a square hole 

  parasts (ikdienišķs) cilvēks 

  the man in the sreet 

  pieredzējis cilvēks 

  man of the world 

  sabiedrisks cilvēks 

  a good mixer 

  viņš ir pazudis cilvēks 

  it is all over with him 

  vīrišķīgs (drosmīgs) cilvēks 

  man of spirit