DARBS

  apkraut kādu ar darbu 

  hold somebody in play 

  ar darbu un pacietību var panākt visu 

  it's dogged that does it 

  būt algotā darbā pie kāda 

  be in the pay of somebody 

  ķerties pie darba 

  put one's hand to the plough 

  laist darbā visus līdzekļus 

  pull wires 

  laist darbā 

  bring into play 

  nevainojams darbs 

  clean sheet 

  spaidu darbi 

  forced labour 

  strādāt savu darbu 

  stick to one's last