kā pērkons no skaidrām debesīm 

    like a bolt from the blue 

    celt vai debesīs 

    extol to the skies 

    būt (justies) kā septītajās debesīs 

    be on the top of the world