DOMA

  aizstāvēt savu domu (ideju) 

  hold the pass 

  atklāti pateikt kādam savas domas 

  give somebody a bit of one's mind 

  domājot par tiešajiem rezultātiem 

  on a short view 

  izmantot (piesavināties) cita domas 

  pick somebody's brains 

  lasīt kāda domas 

  read somebody like a book 

  lieliska doma 

  big idea 

  lolot domu 

  have something in the brain 

  nebūt augstās domās (par) 

  not to think much (of) 

  nogrimis domās 

  absorbed in thoughts 

  par to nevar būt divu domu 

  no two ways about it 

  pateikt savas domas 

  have one's say; for one's money 

  pēc kāda domām 

  in one's sight 

  sakopot domas 

  collect one's wits 

  uzmācīga doma 

  fixed idea