DZĪVE

  apmesties uz dzīvi 

  pitch one's tent; take up one's abode;
  take up one's residence 

  atrast savu vietu dzīvē 

  be settled in life 

  cīnīties uz dzīvību un nāvi 

  fight for dear life 

  dzīvē visādi gadās 

  it is all in a lifetime 

  dzīves likstas 

  tear and wear 

  dzīves veids 

  way of life 

  dzīvot izlaidīgu dzīvi 

  lead a fast life 

  dzīvot no zila gaisa 

  live on air (nothing) 

  dzīvot noslēgti 

  live to oneself 

  dzīvot savas dzīves labākos gadus 

  have the time of one's life 

  dzīvot un ļaut dzīvot citiem 

  live and let live 

  dzīvot zaļi 

  live it up 

  iedvest jaunu dzīvību 

  breathe new life into 

  iepazīt dzīvi 

  see life 

  iet kopsolī ar dzīvi 

  keep abreast of (with) the time 

  jaukties kāda personiskajā dzīvē 

  poach on somebody's preserves 

  pašam veidot savu dzīvi 

  make one's own life 

  padarīt kāda dzīvi neciešamu 

  make it warm for somebody 

  privātā dzīvē 

  in private 

  sabiedriskā dzīve 

  social life 

  sagandēt kādam dzīvi 

  lead somebody a gog's life 

  sākt jaunu dzīvi 

  turn over a new leaf 

  virišķīgi pārciest dzīves likstas 

  take the bad with the good (sweet,smooth) 

  vispārpieņemtais dzīves veids;  

  way of the world