GADĪJUMS

  ārkārtējas nepieciešamības gadījumā 

  in case of emergency 

  bezcerīgs gadījums 

  a gone case 

  šai gadījumā 

  in this instance 

  gadījumā ja 

  on the chance (of) 

  izmantot gadījumu 

  play one's cards well 

  jebkurā gadījumā 

  to all intents and purposes 

  katram gadījumam 

  just in case; on the off chance 

  konkrētajā gadījumā 

  as matters stand 

  labākajā gadījumā 

  at best 

  nekādā gadījumā 

  in no case 

  veikt pasākumus neparedzētiem gadījumiem 

  meet emergencies