GADS

  ilgus gadus 

  donkey's years 

  izskatīties jaunākam par saviem gadiem 

  wear one's years well 

  jaunības gados 

  between grass and hay 

  no gada gadā 

  year in, year out 

  reizi pa tūkstoš gadiem 

   once in a blue moon 

  sagaidīt Jaungadu 

  see the New Year in 

  salīkt zem gadu nastas 

  show one's years 

  vecumā no 13 līdz 19 gadiem, padsmitos 

  in one's teens