GAISS

  ieelpot svaigu gaisu 

  take the air 

  lidot kā pa gaisu (aiz prieka) 

  tread on air 

  necel spuras gaisā! 

  keep your hair on! 

  pacelties gaisā 

  take the air 

  sūtīt kādam gaisa skūpstu 

  kiss one's hand to somebody 

  uzsprāgt gaisā 

  fly off the handle; go off like a rocket