GALVA

  atvēsināt kāda sakarsušo galvu 

  put a wet blanket on somebody 

  galvas tiesu pārāks par citiem 

  head and shoulders above somebody 

  galvu reibinošā ātrumā 

  at breakneck speed 

  iedzīt kādam ko galvā 

  bang something into somebody's head 

  ieņemties ko galvā 

  get it into one's head 

  izmest no galvas 

  get out of one's head; put out of mind 

  izvēdināt galvu 

  blow away the cobwebs 

  lāsts pār jūsu galvu! 

  damn your eyes! 

  lauzīt galvu par ko 

  beat one's brains about [with] something;
  rack one's wits about (with) something 

  lieku galvu ķīlā 

  I'll bet my life 

  likt apvainojumiem birt pār
  nevainīgu galvu 

  bark up the wrong tree 

  likt galvu ķīlā 

  bet one's bottom dollar (on); eat one's hat;
  stake one's head 

  nākt atpakaļ pār kāda galvu 

  come home to roost 

  nezaudēt galvu  

  have one's wits about one; have a level head 

  no galvas līdz kājām 

  from tip to toe; every inch 

  nokārt galvu 

  hang one's head down 

  noskatīt kādu no galvas līdz kājām 

  look somebody up and down 

  pa galvu pa kaklu 

  by leaps and bounds; like blue murder;
  up hill and down dale 

  palauzīt galvu 

  use one's brains 

  pašam bāzt galvu cilpā 

  put one's head in a noose; put one's neck
  into a noose 

  pierunāt kādam pilnu galvu 

  talk somebody's head off 

  sagrozīt galvu 

  go to one's head 

  sagrozīt kādam galvu 

  turn somebody's brain; turn somebody's head;
  turn somebody's brain 

  sakāpt galvā 

  go to one's head 

  sirma galva 

  grey hairs 

  stipra galva 

  strong head 

  trāpīt naglai uz galvas 

  hit the bird in the eye; hit the mark;
  hit the nail on the head 

  uz savu galvu  

  on one's own account 

  uz savu galvu (atbildību) 

  on one's own head; on one's own hook 

  viņam ir galva uz pleciem 

  have a head on one's shoulders