GODS

  darīt kādam godu 

  do somebody credit 

  dot goda vārdu 

  pledge one's honour 

  gan ar godīgiem, gan ar negodīgiem
  līdzekļiem 

  by hook or by crook 

  goda (dieva) vārds! 

  by Gad! 

  goda vārds! 

  honour bright! 

  goda vārds, es tas neesmu 

  the cat did it 

  izturēties godbijīgi pret kādu 

  pay deference to somebody 

  lai gods un slava viņam (viņai) 

  hats off to him (her) 

  parādīt kādam godu 

  do honour to somebody 

  parādīt kādam godu 

  do somebody proud 

  rīkoties godīgi 

  play fair 

  saistīt kādu ar goda vārdu 

  put somebody on his honour 

  tikt cauri ar godu 

  come off with honour 

  visā savā godībā 

  as large as life