IESPĒJA

  dot kādam iespēju 

  give somebody a chance 

  saskatīt iespēju ko darīt 

  see one's way to do something 

  tiklīdz būs iespējams 

  at one's earliest convenience