ĪSS

  īsi un skaidri 

  short and sweet 

  īss apraksts 

  thumb-nail sketch 

  īss un izteiksmīgs 

  short and sweet 

  īss [pēcpusdienas] snaudiens 

  forty winks