JAUTĀJUMS

  atbildēt uz jautājumu ar jautājumu 

  fence with a question 

  šis jautājums jāizšķir jums 

  it lies with you to decide this question 

  gaumes jautājums 

  matter of taste 

  izvirzīt jautājumu 

  raise an issue 

  strīdīgs jautājums 

  vexed question