JUST

  just kāda atbalstu 

  have somebody at one's back 

  just ar visu savu būtni 

  feel in one's bones 

  kā jūs jūtaties? 

  how do you find yourself? 

  ļaut vaļu jūtām 

  let oneself go