KĀJAS

  aizlikt kādam kāju priekšā 

  put somebody's nose out of joint;
  queer the pitch 

  atstiept kājas 

  kick up one's heels 

  būt visu laiku kājās 

  be on the move 

  celt kājas augstāk par degunu 

  throw one's weight about 

  izkāpt ar kreiso kāju no gultas 

  get out of bed on the wrong side 

  izlocīt kājas 

  shake a leg; stretch one's legs 

  izsist kādam pamatu zem kājām 

  cut the ground from under somebody
  (somebody's feet) 

  krist vai no kājām 

  be off one's legs 

  nostādīt kādu uz kājām 

  put somebody on his feet; put somebody
  on his legs 

  ņemt kājas pār pleciem 

  turn tail 

  palīdzēt kādam nostāties uz kājām 

  give somebody a start in life 

  stāvēt pašam uz savām kājām 

  stand on one's own feet; stand on
  one's own legs