KĀRTĪBA

  ievērot sabiedrisko kārtību 

  keep the peace 

  priekšzīmīga kārtība 

  apple-pie order 

  saukt pie kārtības 

  call to order