KĻŪDA

    pārrakstīšanās kļūda 

    lapse of the pen 

    rupja kļūda 

    blunder; howler