LAIKS

  aizņemt daudz laika 

  take long 

  apmesties uz visiem laikiem 

  set up one's rest 

  ar laiku viss nokārtosies 

  it'll all come out in the wash 

  ārpus darba laika 

  off duty 

  brīvajā laikā 

  at odd hours 

  censties atgūt zaudēto laiku 

  make up for lost time 

  censties iegūt laiku 

  play for time 

  ierasties norunātā laikā 

  keep an appointment 

  ilgu laiku 

  a good while 

  nav vērts, lai tērētu tam laiku 

  it is not worth one's while 

  ja laika apstākļi būs labvēlīgi 

  wind and weather permitting 

  jau sen laiks 

  high time 

  kopš (no) laika gala 

  from time immemorial 

  kopš seniem laikiem 

  of old 

  kopš tā laika 

  ever since 

  laika palicis maz, termiņš tuvojas 

  time is drawing on 

  laika ritums 

  the flow of time 

  laiks (termiņš) beidzies (notecējis) 

  the time is up 

  laiku pa laikam 

  every now and again (then); off and on;
  once in a while 

  lieliski pavadīt laiku 

  make a day of it; have a whale of a good time 

  mainīties ļaunā virzienā 

  take a turn for the worse 

  man ļoti maz laika 

  be hard pushed for time 

  man ir laika diezgan 

  have leeway 

  nebūt nemaz laika 

  be hard pressed for time 

  neierasties norunātā laikā 

  break an appointment 

  neveiksmju laiks 

  run of bad luck 

  ņemt ļaunu virzienu 

  take a bad turn 

  pa to laiku 

  in the meantime 

  pēdējā laikā 

  of late 

  pēdējais laiks 

  it is high time 

  sekot laika garam 

  keep abreast of the times  

  sensenos laikos 

  once upon a time; in the days of old;
  once upon a time 

  tieši laikā 

  at the nick of time 

  tuvākajā laikā 

  in the offing 

  uz kādu laiku 

  for a spell 

  uz laiku atlikt 

  let something stand 

  uz laiku laikiem 

  for keeps 

  uz mūžīgiem laikiem 

  for ever 

  uz visiem laikiem 

  for keeps 

  veiksmju laiks 

  run of luck 

  vilkt laiku garumā 

  mark time 

  viņam bija laika atliku likām lasīt  un pārlasīt šo grāmatu 

  he had all the time in the world  to read and re-read this book 

  viņš nezina, kā lai nosit laiku 

  time hangs heavily on his hands 

  visam savs laiks 

  all in good time 

  zināmu laika sprīdi 

  some way