LEPNS

  izdzīt kādam lepnību 

  bring somebody to his bearings 

  lepns kā pāvs 

  vain as a peacock 

  viņa bija lepni uzcirtusies 

  she was dressed up to the nines