LĪDZEKĻI

  dzīvot pāri saviem līdzekļiem 

  live beyond one's means 

  dzīvot savu līdzekļu robežās 

  live within one's means 

  laist darbā visus līdzekļus 

  put all irons in the fire 

  līdzeklis mērķa sasniegšanai 

  means to an end 

  visiem iespējamiem līdzekļiem 

  by all means 

)