LIETA

  ierosināt (tiesā) lietu pret kādu 

  bring an action against somebody 

  izdibināt lietas būtību 

  come down to brass tacks [nails] 

  izzināt lietas būtību 

  get to the back of something 

  tā ir pavisam cita lieta 

  it is another cup of tea 

  būt lietas kursā 

  keep up to date 

  tuvāk pie lietas! 

  keep to the point 

  goda lieta 

  point of honour 

  stāstīt neticamas lietas 

  tell the tale