MAINĪT

  apstākļu (stāvokļa, situācijas) maiņa 

  a change of air 

  apstākļu (stāvokļa, situācijas, dzīvesvietas)
  maiņa  

  a change of scene 

  mainīties lomām 

  turn the tables on (upon) somebody 

  nodomu maiņa 

  change of mind, a 

  tas būtiski maina visu 

  it makes a great difference 

  tas neko nemaina 

  it makes no difference