MĀKONIS

  drūms kā negaisa mākonis 

  black as sin 

  katram mākonim sudraba maliņa 

  every cloud has a silver lining 

  likt kādam nolaisties no mākoņiem
  uz zemes 

  bring somebody back to earth