MĒLE

  atraisīt kādam mēli 

  loose somebody's tongue 

  būt mēles galā 

  be at the tip of one's (the) tongue 

  kulstīt mēli 

  wag one's tongue 

  palaist mēli 

  blow the gaff 

  pievaldīt mēli 

  hold one's noise; hold one's peace;
  shut one's mouth 

  tas, kas visiem uz mēles 

  the talk of the town 

  turēt mēli aiz zobiem, 

   shut up one's mouth 

  veikla mēle 

  ready tongue