MĪLA

  iemantot kāda mīlestību 

  make a conquest of somebody 

  iemīlēt kādu 

  take a fancy 

  mīlas dēka 

  love affair 

  mīlas sakars 

  love affair