PĒDA

  iet pa pēdām 

  follow the scent; follow the trail 

  izgaist bez pēdām 

  fly to the winds; gone with the wind 

  nepareizas pēdas 

  false scent 

  nokļūt uz nepareizām pēdām 

  bark up the wrong tree 

  novedināt no pēdām 

  put off the scent 

  palaist pa pēdām 

  put on the scent 

  uzvest uz pēdām 

  give the right scent; put on the scent