PĒDĒJAIS

    pēdējais modes kliedziens 

    the last word in something 

    pēdējais vārds 

    the last word