PIENĀKUMI

  izpildīt savu pienākumu 

  do one's duty 

  pildot dienesta pienākumus 

  on duty 

  uzskatīt par savu pienākumu 

  make it one's business