PIEŅEMT

    pieņemt izaicinājumu 

    take a dare 

    pieņemt (kāda) noteikumus 

    come to terms (with)