PIERE

    tas viņam uz pieres rakstīts 

    it's written all over his face 

    ar pieri sienā skriet 

    lash the waves