PIEREDZE

    iegūt dzīves pieredzi 

    cut one's eye-teeth 

    mācīties no [rūgtas] pieredzes 

    learn by experience