PIRKSTI

  apdedzināt pirkstus 

  burn one's fingers; singe one's feathers 

  man riebjas viņam pat pirkstu piedurt  

  I wouldn't touch him with a bargepole 

  pielipt pie pirkstiem(piem., par naudu) 

  stick to somebody's fingers 

  skatīties caur pirkstiem uz ko 

  close one's eyes to something 

  uz pirkstgaliem 

  on the tips of one's toes 

  zināt kā savus piecus pirkstus 

  have something at one's fingers' ends;
  have something at one's fingers' tips