PLĀNS

    izjaukt kādam visus plānus 

    upset somebody's apple-cart 

    kalt tālejošus plānus 

    take a long shot