PRĀTS

  būt jautrā prātā 

  be above oneself 

  būt pie pilna prāta 

  be in one's right mind 

  būt vienis prātis 

  be in accord 

  darīt visu pēc sava prāta 

  have everything one's [own] way 

  izkūkot prātu 

  go off one's chump 

  nākt pie prāta 

  come to one's senses 

  nebūt pie pilna prāta 

  be not all there 

  paturot prātā tālākos mērķus 

  on a long view 

  pēc sava prāta 

  in one's own way 

  pieņemties prātā 

  cut one's eye-teeth 

  rīkoties pēc sava prāta 

  work one's will 

  sajaukt kādam prātus 

  turn somebody's brain;  

  saņemt visus prātus kopā 

  use one's brains 

  sestais prāts, intuīcija 

  sixth sense 

  vest kādu pie prāta 

  bring somebody to his senses 

  zaudēt prātu 

  lose one's senses